Przeglądy budowlane Kalisz Przegląd, Powiat Kaliski Kontrole okresowe techniczno budowlane przeprowadzamy silidnie i fachowo.62-800 Rzezczypospolitej 5 Prowadzimy książki obiektów budowlanych w miejscowości Kalisz. Przeglądy roczne Kalisz, 5 letnie kontrole okresowe nieruchomości, oceny techniczne budynkó Kalisz, ekspertyzy Krzysztof Górka sekretarz@powiat.kalisz.pl powiat@powiat.kalisz.pl wielkopolskie 62 757-26-22

                          Przeglądy Okresowe Budynków

Szanowni Państwo !

Nasza strona internetowa o przeglądach obiektów budowlanych jest propozycją dla właścicieli i zarządców nieruchomości na których ciąży obowiązek dopilnowania aby budynek miał pełen komplet aktualnych protokołów z obowiązkowych kontroli.

Wszystkie zlecane nam kontrole okresowe wykonywane są przez rzetelnych inspektorów posiadających uprawnienia budowlane.

Poza przeglądami ogólnobudowlanymi wykonujemy również przeglądy instalacji sanitarnych, elektrycznych, wentylacji oraz kotłów grzewczych c.o.

Wykonujemy okresowe przeglądy  w zakresie :

  • Przeglądy budowlane półroczne Kalisz
     do 30 listopada przed okresem zimowym
     do 31 maja po okresie zimowym
  • Przeglądy budowlane roczne Kalisz
  • Przeglądy budowlane  5-letnie Kalisz
  • Przeglądy instalacji sanitarnych Kalisz
  • Przeglądy instalacji elektrycznej tzw. pomiary elektryczne Kalisz

Do chwili obecnej wykonaliśmy ponad trzysta kontroli okresowych budynków i ich instalacji dla obiektów mieszkalnych, przemysławych, usługowych i magazynowych.

Gwarantujemy konkurencyjne ceny i wysoką jakość usług.

Zapraszamy dowspółpracy !

Przegląd budowlany Kalisz
kontrole techniczne budynków Kalisz

Kontrole okresowe budynków Przeglady budowlane Powiat Kalisz Portal Kalisz Miasto Kalisz Przeglądy techniczne Kalisz Budowlane Obowiązkowe kontrole budowlane Stan techniczny budynku Najwyższe budynki Przegląd i kontorla Budynku